หลักง่ายๆ สำหรับการจัดพัดลมในเคสคอมพิวเตอร์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

หน้า - เข้า
ข้าง - เข้า
ล่าง - เข้า
บน - ออก
หลัง - ออก
เข้า มากกว่า ออก

อธิบายเพิ่มเติม
1. ควรจัดพัดลมให้เป่าลมออกด้านบนเคสเพราะอากาศร้อนจะเบากว่าอากาศเย็นจึงลอยตัวขึ้นด้านบน
2. ควรจัดให้พัดลมขาดูดเข้ามากกว่าขาเป่าออกเพราะจะทำให้ฝุ่นเข้าเคสน้อยกว่า
3. ควรจัดระเบียบสายในเคสไม่ให้บังทิศทางลม
4. การติดตั้งพัดลมหลายๆตัวไม่ได้ช่วยให้เคสเย็นขึ้นเท่าการติดตั้งอย่างถูกหลัก
5. สำหรับเคสคอมพ์สเปคทั่วไปที่ไม่ร้อนมากติดตั้งพัดลมเพียง 2-3 จุดก็เพียงพอ คือด้านหลัง (ด้านบน) และ ด้านหลังPrevious
Next Post »