Front Panel Connector(ขั้วต่อปุ่มสวิทซ์และไฟหน้าเครื่อง)

ในการประกอบคอมพิวเตอร์ มักจะมีปัญหาเรื่องการต่อ Front Panel connector (หรือ System Panel Connector ) อยู่บ่อยๆ เนื่องจากว่า เมนบอร์ดแต่ละรุ่น มีขั้วต่อคนละตำแหน่งกัน ทำให้เราไม่สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาเปิดคอมไฟหน้าเครื่องไม่มีกระพริบ
***Front Panel connector จะอยู่ในเมนบอร์ด ซึ่งจะมีลักษณะเป็นแท่งยาวๆขึ้นมาจากเมนบอร์ด
jumpers Front Panel connector    jumpers Front Panel connector

     เป็นขั้วต่อที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับสายไฟต่างๆที่ถูกโยงมาจากปุ่มสวิตซ์และไฟแสดงสถานะที่อยู่บริเวณหน้าเครื่องของตัวเครื่อง รวมทั้งลำโพงขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งไว้อยู่ภายในตัวเครื่องอีกด้วย ขั้นต่อเหล่านี้สามารถแยกแยะได้โดยจากการที่ดูสีที่แตกต่างกันพร้อมกับสัฐลักษณ์ขั้วบวก/ลบ หรืออ่านย่อจากตัวอักษรที่กำหนดไว้ข้างๆก็ได้ แต่ก็ควรเปิดดูรายละเอียดจากคู่มือเมนบอร์ดที่ให้มาด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาด เพราะเมนบอร์ดแต่ละยี่ห้อกำหนดไว้ไม่เหมือนกัน
ขั้วต่อของสายไฟและสัญญาณต่างๆ
Port Front Panel connector      Port Front Panel connector
  • ปุ่มสวิทซ์ RESET (RESET SW) ทำหน้าที่เสมทอนปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ [RS RE RST]RESET SW
  • ปุ่มสวิทซ์ POWER (POWER SW) ใช้เปิดเครื่อง (บางกรณีอาจใช้ปิดเครื่องแทนคำสั่ง Shutdown โดยกอปุ่มค้างไว้ 4 วินาทีจนเครื่องดับ)
  • [PWR , PW ,  PW SW , PS]
  • ปุ่มสวิทซ์ Keyboard Lock (Keylock) เป็นปุ่มเอาไว้ Lock การทำงานของคีย์บอร์ด
  • หลอดไฟ POWER (POWER LED) เป็นหลอดไฟ LED สีเขียวที่อยู่หน้าเครื่อง ใช้แสดงสถานะว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ [PW LED, PWR LED]PW LED
  • หลอดไฟ Harddisk (HDD LED) เป็นหลอดไฟ LED สีแดงหน้าเครื่อง ใช้แสดงสถานะของฮาร์ดดิสก์หรือ CD/DVD Drive ในขณะนั้นว่ากำัลังทำงานอยู่ โดนกระพริบหรือติดเมื่อ Drive มีการอ่าน/เขียนข้อมูลเท่านั้น ถ้าไฟดับแสดงว่าไม่ถูกใช้งานถึงแม้ไดร์ฟจะกำลังหมุนอยู่ก็ตาม [HD]HD LED
  • ลำโพง (SPEAKER) ใช้กับลำโพงขนาดเล็กที่ให้มาหรือถูกติดตั้งอยู่ภานในตัวเครื่อง เพื่อส่งสัญญาณเตือนจากไบออส (Beep Code) แสดงสถานะเริ่มต้นการทำงานของเครื่องว่าเป็นปกติหรือมีปัญหาตรงจุดใด [SP SPK]
 System Panel Connector       System Panel Connector
System Panel Connector
  หมายเหตุ : ขั้วต่อต่างๆเหล่านี้บางขั้วสามารถต่อสลับโดยไม่สนใจขั้วบวก/ลบได้ เช่น ปุ่มสวิตซ์ POWER (POWER SW) และปุ่มสวิทซ์ RESET (RESET SW) แต่บางขั้วต่อก็จำเป็นต้องเสียบให้ถูกโดยคำนึงถึงขั้วบวก/ขั้วลบด้วย เล่น หลอดไฟสถานะต่างๆ และลำโพง เป็นต้น
  IDE LED คือตัวเดียวกับ HDD LED (IDE เป็น Harddisk ชนิดหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมี Harddisk หลายชนิด เช่น SATA SATA-II SCSI SAS SSD)
ที่มา : thaigoodview.com

Previous
Next Post »