TIPS การยิงประตูหรือการทำประตูให้ง่านขึ้น! FIFA ONLINE 3!!


การทำประตู! ก็จะไม่ยากอีกต่อไปถ้าคุณคิดจะลองทำดู!
ใครไม่รู้ควรดู! ใครรู้แล้วก็ต้องดู!!

ชมคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=P7efmYHenHU


Previous
Next Post »